Bagom forfatterne

Dy Plambeck - Mod midnatssolen

Da Dy Plambeck selv blev en del af en sammenbragt familie, var det enormt ensomt, og hun følte ikke, at hun kunne finde nogle fortællinger, som hun kunne spejle sig i.
Derfor har hun skrevet MOD MIDNATSSOLEN, som er en roman om moderne familieformer og de fortællinger, der spirer frem, når forestillingen om kernefamilien er brudt sammen. Den handler om at blive synlige for hinanden og finde hjem på et sted og i en familie, og den handler om venskabets kraft.