Er der en engel til stede

Episode 3:8 - "Stærk i troen"

Selv om kristendommen fylder meget i Søren Gades liv, blev troen udfordret da han først mistede moren, så onklen og til sidst sin hustru til kræft.